Strefa Piesza

Wpis

poniedziałek, 29 grudnia 2014

Kto ochroni pieszych przed policją?

Traktowanie pieszych w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Jednak dzisiejsze doniesienie z prasy - nagranie, w którym kierująca pojazdem z premedytacją zjeżdża ze swojego pasa ruchu, żeby przestraszyć/potrącić (!?) pieszą, która powoli schodziła z przejścia dla pieszych - szokuje. A szok jest tym większy, że kierującą była policjantka na służbie, w służbowym radiowozie.

 

 

W komentarzach prasowych zabrakło mi zwrócenia uwagi na dwie istotne rzeczy.

#Etyka

Policjanta obowiązuje takie samo prawo, jak wszystkich. Ale jest też coś więcej. Policjant to zawód zaufania publicznego. Policjanta obowiązują szczególne zasady etyki zawodowej. Oto kilka wybranych punktów z tego dokumentu:

§ 2.
W sytuacjach nieuregulowanych przepisami prawa lub nieujętych w niniejszych zasadach etyki zawodowej policjant powinien kierować się zasadami współżycia społecznego i postępować tak, aby jego działania mogły być przykładem praworządności i prowadziły do pogłębiania społecznego zaufania do Policji.

§ 4.
Policjant we wszystkich swoich działaniach ma obowiązek poszanowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka, w szczególności wyrażający się w:
1) respektowania prawa każdego człowieka do życia;
2) zakazie inicjowania, stosowania i tolerowania tortur bądź nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

§ 6.
Postępowanie policjanta w kontaktach z ludźmi powinna cechować życzliwość oraz bezstronność wykluczająca uprzedzenia rasowe, narodowościowe, wyznaniowe, polityczne, światopoglądowe lub wynikające z innych przyczyn.

§ 23.
Policjant powinien dbać o społeczny wizerunek Policji jako formacji, w której służy i podejmować działania służące budowaniu zaufania do niej.

Zwróćcie uwagę na to, czego powinniśmy wymagać od policji. Policja powinna pamiętać po co istnieje i do czego się zobowiązuje. Także sama wobec siebie. Policjant powinien być traktowany surowiej, a nie pobłażliwiej. Od policjanta powinno się wymagać więcej, a nie mniej!

#Wypadek? Nie sądzę.

Polowanie na piesząW ruchu drogowym przyjęto co do zasady, że wypadki są wynikiem nieuwagi, nieostrożności uczestników ruchu. Ale to nie jest ta sytuacja. Widocznego na nagraniu zachowania policjantki nie można kwalifikować jako drobne wykroczenia karane zwykłym mandatem. Tu widać, że kierująca z rozmysłem łamie przepisy - skręca z lewego pasa, przez środkowy, na prawy, żeby przejechać (naprawdę mam nadzieję, że tylko o to chodziło) blisko pieszej. To nie jest przypadek. To nie jest nieostrożność, nieuwaga, to było celowe działanie!

Czy to było usiłowanie zabójstwa? Czy usiłowanie spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała? Nie wiem. Pomyślcie jednak, co byłoby, gdyby ta przechodząca pani nie była w stanie uciec.

Policja lubi apelować. Tym razem jednak ja stąd zaapeluję do policji. Obowiązuje was prawo i wasze własne standardy. Stosujcie się do nich! I traktujcie z szacunkiem pieszych. Oni powinni móc na was liczyć, a nie spodziewać się z waszej strony zagrożenia!

Szczegóły wpisu

Tagi:
Autor(ka):
polskipieszy
Czas publikacji:
poniedziałek, 29 grudnia 2014 21:03

Polecane wpisy